Gebruik cataloog

Om het overzichtelijk en gestructureerd te houden is de catalogus opgesplitst in delen:
enerzijds gesorteerd op zegelwaarde en verder in zegeltypes
anderzijds gesorteerd op onderwerp

Deze cataloog is een alternatief voor de online cataloog van de ‘Werkgroep MDG’ waarop hij gebaseerd is.

Nog wat uitleg over de gebruikte afkortingen in mijn cataloog:

 1. Cataloognummer; telkens beginnend met de letter van het type zegel. De nummering is in volgorde waarmee ze ons toekomen. Vanaf type I wordt er aan de letter een suffix toegevoegd om onderscheid te maken tussen de verschillende zegelwaardes. Kleine variaties in de afbeelding van een vignet worden aangeduid met een letter achter de zegelnummer.
 2. Papiersoorten:
  1. Zelfklever (Z)
  2. Wit papier (WP)
  3. Polyvalent fosforpapier (PF)
  4. Fosforescerend papier (F)
 3. Uitgavevorm:
  1. Standaardvel (10 of 15 of 20 identieke zegels / vel)
  2. Standaardvelletje (10 identieke zegels / vel met eigengemaakte achtergrond): (V)
  3. Variatievel (tot 15 verschillende zegels / vel OF eigengemaakte kanttekening op het vel): (V)
  4. Variatievelletje ( tot 10 verschillende zegels / vel met eigengemaakte achtergrond): (V)
  5. Boekje (strook van 5 zegels in blister): (B)
  6. Maxizegel (zegel met lange strook; d.i. een deel van een velletje): (XL) Info over aanmaak maxizegels
  7. Kaart (aangemaakt door particulieren): (K)
  8. FDC (Eerstedagafstempeling): (FDC)
  9. Briefomslagen : (BO)
  10. Joint Issue (Gezamenlijke buitenlandse uitgave)
 4. Beschrijving; indien gekend wordt de initiatiefnemer ook vermeld
 5. Links:
  1. Uitgegeven door dezelfde persoon
   1. Tweelingzegels (zelfde afbeelding op vignet maar verschillende type zegels)
   2. Bijbehorende zegels (zelfde thema op vignet, zelfde type zegels (mogelijk met andere waarde))
   3. Gerelateerde zegels (andere thema’s uitgegeven door diezelfde persoon)
  2. Uitgegeven door andere persoon
   1. Gelijkaardige zegels (zelfde thema op vignet, zelfde type zegels (mogelijk met andere waarde))
 6. Zoeken over alle types van zegels heen:
  1. Categorieën : de categorieën worden hier vermeld waaronder de zegel te vinden is. Categorieën en subcategorieën worden gescheiden door een streepje.
  2. Tags : bij elke zegel is er al minstens één relevant trefwoord waarop je kan zoeken. Gans onderaan de pagina’s kan je zelf een trefwoord in de zoekbalk invullen.